Idź przez życie z podniesioną głową. Tak, żeby to inni ustępowali Ci miejsca na chodniku.