1 stycznia 2017 roku weszła nowelizacja ustawy, na mocy której wszystkie transakcje pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) na łączną kwotę powyżej 15 tysięcy złotych muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Do tej pory limit wynosił 15 tysięcy, ale… euro. Ograniczenie dotyczy zarówno przychodów jak i wydatków. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć ewentualnych kar i nie mieć problemów z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu.

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu, 1 stycznia 2022 roku, kwota została zmniejszona z 15 tysięcy do 8 tysięcy złotych.