Trzy tygodnie temu, wraz z Konradem, przybliżyliśmy Wam jakie ubezpieczenie OC powinien posiadać samozatrudniony programista. Dziś prezentujemy dedykowaną ofertę takiego ubezpieczenia, a ja postanowiłem dopytać Konrada o nieco szczegółów.


Piotr Prądzyński: Konrad, po co mi, samozatrudnionemu programiście, polisa OC?

Konrad Gawron: Polisa OC chroni nasz interes majątkowy w przypadku roszczeń osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną przez nas działalnością. W przypadku programistów będą to przede wszystkim roszczenia naszych kontrahentów, ale nie tylko. Szkody wyrządzone przez programistów mogą dotknąć również inne podmioty, np. klientów naszych kontrahentów, użytkowników serwisów internetowych, klientów sklepów internetowych, itp. Samo roszczenie może być też regresem od ubezpieczyciela naszego kontrahenta. W uproszczeniu: nasz zleceniodawca otrzymał roszczenie od swojego klienta, a w toku likwidacji szkody odkryto, iż to nasz kod spowodował błędy. Ubezpieczyciel naszego kontrahenta wypłaci odszkodowanie, ale po wypłacie może zwrócić się do nas z regresem.

PP: No dobra. Powiedzmy, że chciałbym ubezpieczyć swoją odpowiedzialność w związku z wykonywaniem zawodu programisty. Jakie mamy możliwości?

KG: Niestety polski rynek ubezpieczeniowy nie oferuje jeszcze wielu opcji dla programistów. Tacy ubezpieczyciele jak Warta, Hestia, czy PZU pomimo posiadania w swojej ofercie tego typu ubezpieczeń, bardzo rzadko przedstawiają dobre oferty dla programistów w zakresie ubezpieczenia OC. W zasadzie dobre ubezpieczenia OC zawodowe oferuje 2-3 towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak nawet tam, aby otrzymać ofertę ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, odpowiedzieć na szereg szczegółowych pytań i czekać tydzień lub dwa na ofertę. Same taryfikacje składkowe są bardzo różne. Można znaleźć zarówno polisę za 1500 zł rocznie, ale i taką gdzie składka przekracza 5000 zł.

PP: Od czego głównie zależy wspomniana przez Ciebie składka ubezpieczeniowa?

KG: Składki zależne są tak naprawdę od naszych przychodów. Im większa firma w tym większe przychody, więcej operacji i większe ryzyko szkody wyrządzonej przez programistów oraz ich pracowników. Oczywiście wpływ na składkę ma również suma gwarancyjna, czyli limit odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Są również branże wśród programistów, które charakteryzują się większym ryzykiem np. automatyka, scoring finansowy, czy programowanie dla firm z branży lotniczej, medycznej, zbrojeniowej lub kosmicznej. W takich przypadkach składki są również wyższe niż u innych.

PP: A czy składka zależy też od warunków naszej polisy?

KG: Oczywiście. Ważnym elementem polisy jest definicja wypadku ubezpieczeniowego (tzw. trigger). W przypadku ubezpieczeń zawodowych dominuje trigger claims made. Oznacza to, iż wypadkiem ubezpieczeniowym jest zgłoszenie roszczenia. W związku z tym, ubezpieczony musi posiadać polisę na moment zgłoszenia do niego roszczenia. Może to nastręczać pewnych problemów. Przykładowo programowanie trwa przez pełen rok naszej polisy (roczny kontrakt), szkoda ujawni się już po jej wygaśnięciu, a roszczenie do naszego programisty wpłynąć może po kilku miesiącach od zakończenia zlecenia. W związku z tym ważnym zapisem warunków ubezpieczenia jest tzw. okres dodatkowy. Okres, w którym po wygaśnięciu polisy ubezpieczyciel uwzględni roszczenie.

W naszym programie (z firmą Colonnade) wynosi on aż 3 lata. U innych ubezpieczycieli np. Lloyds okres dodatkowy nie występuje. Stąd ich składki mogą być niższe, ale trzeba odnawiać polisę jeszcze przez 3-4 lata, aby mieć pewność zabezpieczenia swojego interesu majątkowego.

PP: Możesz powiedzieć konkretnie jakie szkody pokrywa taka polisa?

KG: Przykłady można mnożyć.

PP: To rzućmy kilka.

KG:

  • Podczas instalowania systemu operacyjnego u dużego pośrednika ubezpieczeniowego (brokera) pracownik firmy IT przypadkowo wypuścił wirusa na komputer stacjonarny brokera. Wirus, za pośrednictwem serwera, krążył po całym przedsiębiorstwie. W rezultacie działalność brokerów została skutecznie zamrożona na kolejne 2 dni, co spowodowało dużą stratę finansową.
  • Ubezpieczony zawarł umowę na wykonanie i wdrożenie oprogramowania. Koszt całości 200 tysięcy złotych. Po wykonaniu, usługi w ciągu 30 dni klient powiadomił programistę, że oprogramowanie nie działa. Po sprawdzeniu programista stwierdził, iż błąd wynika z niewłaściwej obsługi przez klienta. Klient wynajął konsultanta, aby ocenił i rozwiązał problemy. Konsultant rozwiązał problem i przedstawił ekspertyzę mówiącą wprost o błędach programisty. Poszkodowany wniósł sprawę z roszczeniem na 825 tysięcy złotych (200 tysięcy złotych za oprogramowanie oraz 625 tysięcy złotych za konsultacje i dostosowanie oprogramowania do zakładanych wymogów).
  • Deweloper oprogramowania (bazy danych) sprzedawał swój produkt firmom posiadającym duże bazy danych opracowanych leadów marketingowych, dane klientów, historyczne informacje produkcyjne itp. W związku z usterką oprogramowania – duże części baz danych zostają utracone. Użytkownicy oprogramowania opartego o te bazy ponoszą znaczne koszty związane z odtworzeniem danych i pozywają dewelopera o pokrycie wydatków.

W każdym przypadku ubezpieczyciel pokrył roszczenia oraz wszystkie koszty.

PP: Jak wygląda proces likwidacji szkody?

KG: Dla nas szkoda rozpoczyna się w momencie otrzymania roszczenia od poszkodowanego. Samo zgłoszenie szkody odbywa się telefonicznie lub na specjalny adres email ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po rejestracji szkody, nadaje jej numer oraz przekazuje wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji.

PP: Ile to kosztuje?

KG: Dobre ubezpieczenie zawodowe możemy przygotować dla zainteresowanych programistów już za 1080 zł rocznie, przy sumie gwarancyjnej 250 tysięcy złotych. Dla programistów, którzy generują przychody z klientami spoza Polski najniższa składka wynosi 1950 zł rocznie przy sumie gwarancyjnej pół miliona złotych. Oczywiście mamy też pakiety dla większych podmiotów, które wymagają wyższych sum ubezpieczenia.

PP: Jak technicznie wygląda proces zawarcia polisy?

KG: Pobieramy wniosek w formie edytowalnego PDF-a. Po wpisaniu swoich danych, odpowiedzi na kilku pytań TAK/NIE i wyborze odpowiedniej dla nas sumy gwarancyjnej, podpisany i zeskanowany dokument wysyłamy na maila: programisci@gawron-broker.pl.

Polisa zostanie wystawiona w ciągu maksymalnie 48 godzin od wysłania wniosku.


Niniejsza oferta skierowana jest do czytelników bloga oraz członków grupy Programista Na Swoim. Jeżeli jesteś zainteresowan[a|y] i chcesz dowiedzieć się więcej, to napisz maila na powyższy adres lub zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie Konrada.

PS. Jeżeli interesuje Cię ubezpieczenie utraty dochodu, to mamy takie.

Picture Credits