3 lata temu, wraz z Konradem, ruszyliśmy z ofertą ubezpieczenia OC zawodowego dla samozatrudnionych programistów. Do teraz, z oferty skorzystały setki osób.

Nadszedł czas na (wcale nie taki mały) update 🙂

W poniższej serii pytań Konrad prezentuje co się zmieniło.


Piotr Prądzyński: Mamy nowy wniosek, jaka jest zasadnicza zmiana w stosunku do poprzedniej wersji?

Konrad Gawron: Na wstępie wspomną, że nowy wniosek wprowadzamy dla wszystkich klientów z dniem 1 maja 2023 r. Do tego momentu nadal obowiązuje dotychczasowy.

Zmian mamy kilka, ale najważniejsza z nich to możliwość oferowania ochrony dla programistów (i innych podmiotów z branży IT), którzy współpracują bezpośrednio z podmiotami z USA i Kanady lub zawierają umowy, na bazie których mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w ramach reżimu prawnego USA, Kanady lub terytoriów zależnych tych państw. To pierwsza tego typu oferta na rynku dla branży IT i to z możliwością zawarcia w formie uproszczonego wniosku. Jedynym limitem jest poziom przychodów nieprzekraczający 1 mln zł.

PP: Nice! To rzeczywiście krok w dobrą stronę. Do tej pory takie kontrakty były praktycznie nieubezpieczalne.

KG: Dokładnie. Natomiast musimy też dodać, iż w takiej polisie ubezpieczyciel wprowadził udział własny w szkodzie, którego nie ma przy kontrahentach z innych części świata.

PP: A jak to wygląda cenowo?

KG: Delikatnie wzrosły nam składki dla podmiotów współpracujących z kontrahentami z Polski. Z drugiej strony obniżone zostały składki przy kontrahentach spoza Polski.

PP: Czy mamy nowe opcje sum gwarancyjnych?

KG: Tak, tego też trochę brakowało. W wersji „zagranicznej” mamy teraz pełen przekrój sum: 500 tyś zł, 1, 2, 3, 4, 5, a nawet 10 mln zł. Takie było zapotrzebowanie wielu programistów.

PP: Co jeszcze możemy dodać na temat nowego wniosku?

KG: Nie ma już wyłączeń sektorowych w kilku branżach, które było do tej pory. Aktualnie wyłączona jest tylko branża lotnicza i kosmiczna. Kiedy otrzymujesz od klienta potwierdzenie przyjęcia pracy/usługi to pozostałe, nawet ryzykowne branże (takie jak telekomunikacja, administracja rządowa, energetyka itd.) są już w zakresie ochrony.

Dorzuciliśmy też wreszcie możliwość określenia w samym wniosku daty startu polisy. Tego również wcześniej brakowało i czasami doprowadzało do konieczności aneksowania dokumentu.

PP: Przypomnij czym jeszcze wyróżnia się nasza oferta na rynku.

KG: Uproszczony proces zawarcia polisy przy pełnym zakresie OC zawodowego dla branży IT. Składki znane z góry. Potencjalny programista jest świadomy zakresu ochrony i ceny polisy. Trzyletni okres dodatkowy zgłaszania roszczeń, czego nie ma między innymi w Lloyds (Findia, Leadenhall), po zakończeniu polisy.


Przypomnę, że niniejsza oferta skierowana jest do czytelników bloga oraz członków grupy Programista Na Swoim. Jeżeli jesteś zainteresowan[a|y] to proces rejestracji pozostał bez zmian i polega na pobraniu, wypełnieniu, a następnie przesłaniu wniosku na adres programisci@gawron-broker.pl.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod powyższym mailem lub w komentarzach poniżej.

Picture Credits