Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa określająca nowe zasady, do którego urzędu skarbowego podatnik zobowiązany jest składać deklaracje oraz na rzecz którego urzędu powinien odprowadzać podatek VAT.

Od tego momentu przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie rozliczał podatek VAT w urzędzie właściwym ze względu na swój adres zamieszkania (czyli tak samo jak to ma miejsce z podatkiem dochodowym), a nie jak do tej pory w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania swojej działalności.

Ze względu na to, że zmiana właściwości urzędu wynikła z odgórnej zmiany przepisów, na którą nie mieliśmy wpływu, to nie ma obowiązku składania aktualizacji VAT-R.