Od 1 lipca 2020 roku zmieniły się przepisy umożliwiające uniknięcie sankcji związanych z białą listą podatników VAT.

Do tej pory należało w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu zgłosić fakt wpłaty na inny rachunek niż ten na białej liście do urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy, któremu ten przelew wysyłamy.

Od 1 lipca 2020 mamy na to 7 dni i zgłaszamy się do swojego urzędu skarbowego.

Czyli generalnie zmiana na plus, bo i mamy więcej czasu, i nie musimy szukać informacji o tym, pod jaki urząd skarbowy podlega nasz kontrahent.