W tym tygodniu nauczyłem się

…używać adnotację @JooqTest oraz konfigurować kotesty bazodanowe z wykorzystaniem Testcontainers.