Zupełnie nieoczekiwanie, wykup samochodu z leasingu dostarczył mi nowej wiedzy na temat mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

Otrzymując fakturę pro forma na kwotę ponad 15 tysięcy złotych zapaliła mi się czerwona lampka: Coś tu śmierdzi. Dlaczego na fakturze nie ma informacji o konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności?

Szybki research doprowadził mnie do całkiem świeżego artykułu zatytułowanego: Faktura pro forma a split payment – warto wiedzieć, który szybko rozwiał moje wątpliwości:

Faktura pro forma nie jest fakturą, o której stanowią przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest to bowiem dowód dokonania transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mechanizm split payment ma zastosowanie do transakcji udokumentowanych fakturą. W przypadku występowania innych dokumentów podzielona płatność nie znajdzie zastosowania.

Lesson learned 🙂

PS. Dopiero co IFIRMA opublikowała komentarz na temat podejścia do faktur pro forma.