Jakub, który pomagał mi z przygotowaniem wniosku o indywidualną interpretację w sprawie ulgi IP Box, udostępnił nieodpłatnie (na zasadach licencji Creative Commons 4.0) wszystkie przygotowane przez jego zespół materiały do prowadzenia ewidencji oraz rozliczania ulgi. Pomyślałem, że mogą Ci się one przydać, więc linkuję.