Kilka dni temu sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Ustawa powędrowała teraz do prezydenta oraz senatu.

Od 1 stycznia 2023 roku ma to być centralne miejsce przez, które będzie musiała przejść każda wystawiona faktura.

Od 1 stycznia 2022 roku będzie można dobrowolnie korzystać z KSeF i wystawiać e-Faktury. Będzie to trzecia forma faktury, obok papierowej i elektronicznej, które w 2022 roku pozostaną równoważne.

Uruchomiono również program pilotażowy, do którego może dołączyć każdy zajmujący się rozwojem oprogramowania do fakturowania.