Konstytucja Biznesu, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku, przyniosła jeszcze jedną ciekawą zmianę w CEIDG. Zmianę, która może szczególnie przypaść do gustu wszystkim freelancerom. Myślę tutaj mianowicie o adresach związanych z przedsiębiorcą i prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, których podania wymaga(ł) formularz CEIDG-1.

Bez zmian wymagany jest adres zamieszkania przedsiębiorcy. Zrezygnowano jednak z adresu zameldowania.

Jeżeli chodzi o adresy związane z samą działalnością, to jedynym wymaganym jest teraz adres do doręczeń. Co ciekawe nie musi być on tożsamy z adresem zamieszkania. IMHO jest to logiczne posunięcie, dzięki któremu przedsiębiorca może sam zdecydować gdzie najwygodniej będzie mu odbierać korespondencje urzędową.

Opcjonalne stało się podanie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli takowego nie posiadamy, to wystarczy zaznaczyć pole brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania. Jest to super opcja dla wszystkich, którzy po trochu pracują gdzieś po stronie klienta, w ulubionym coworkingu, czy we własnym domu.

Więcej informacji na temat zmian w CEIDG przeczytasz tutaj.