Czy wiesz na co idą składki ZUS odciągane od Twojego wynagrodzenia? Szacuje, że co najmniej 3/4 etatowców nie ma na ten temat zielonego pojęcia. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mamy obowiązek samodzielnego opłacania składek ZUS. Pomimo tego osobiście znam kilka osób, które będąc samozatrudnionymi nie wiedzą na co te pieniądze są przeznaczane. Dziś postaram się przybliżyć Ci ten temat. Zapraszam do lektury.

Rodzaje składek

Nie jest tak, że cała kwota wpłacana do ZUS idzie na jeden cel. We wpisie na temat zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS wspomniałem już, że opłacamy składki na ubezpieczenie społecznezdrowotne. Oprócz tego mamy jeszcze składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń PracowniczychFundusz Emerytur Pomostowych. Nie wszystkie dotyczą każdego i nie wszystkie musi opłacać każdy przedsiębiorca. Poniżej przedstawię pokrótce każdą z nich i opiszę kiedy jesteśmy zobligowani je opłacać.

Ubezpieczenie społeczne

Składka na ubezpieczenie społeczne dzieli się na cztery nierówne części i przekazywana jest na cztery ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowechorobowe. Składek na ubezpieczenie społeczne nie musisz opłacać, jeśli jednocześnie z prowadzeniem działalności gospodarczej jesteś pracownikiem etatowym. Podobnie jest w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych – wtedy masz obowiązek płacenia składek społecznych tylko z jednej, wybranej przez siebie działalności.

Ubezpieczenie emerytalne

To z tych środków finansowane są emerytury. Składka obowiązkowa dla przedsiębiorców. Wysokość składki to 19,52% podstawy wymiaru. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest podstawa wymiaru, to zapraszam do lektury kolejnego wpisu.

Cykl artykułów "Składki ZUS bez tajemnic"

Ten wpis jest częścią cyklu, w którym staram się rozwiać wszelkie wątpliwości na temat ZUS-u z punktu widzenia programisty-przedsiębiorcy. Poszczególne artykuły są od siebie niezależne i możesz je czytać osobno, jednak przeczytanie wszystkich dostarczy Ci pakiet kompleksowej wiedzy na temat składek ZUS.

  1. Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS
  2. Na co przeznaczane są pieniądze ze składek wpłacanych do ZUS?
  3. Kilka nurtujących pytań na temat składek ZUS
  4. Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia po upływie okresu preferencyjnego opłacania składek

Ubezpieczenie rentowe

Z tych składek finansowane są renty. Składka obowiązkowa. Wynosi 8,00% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie wypadkowe

Te składki wykorzystywane są na świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. Składka obowiązkowa w wysokości 1,80% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie chorobowe

Finansowane są z niego zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp. Jedyna dobrowolna składka – o jej płaceniu decyduje sam przedsiębiorca. Wysokość składki to 2,45% podstawy wymiaru.

Ubezpieczenie zdrowotne

Umożliwia korzystanie z państwowej służby zdrowia. Składka obowiązkowa w wysokości 9,00% podstawy wymiaru. Jeżeli uzyskujesz przychody z więcej niż jednej działalności gospodarczej (lub z etatu i działalności gospodarczej), to składkę zdrowotną i tak musimsz opłacać odrębnie od każdej działalności, czyli odwrotnie niż ma to miejsce ze składką na ubezpieczenie społeczne.

Fundusz Pracy

Środki z tego funduszu są rozdysponowywane przez urzędy pracy w formie zasiłków dla bezrobotnych, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkolenie i przekwalifikowywanie bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego oraz na rozwój systemów informatycznych i badania rynku pracy [1]. Składka jest obowiązkowa warunkowo. Nie płacimy jej jeśli korzystamy z tzw. małego ZUS-u. Składki na Fundusz Pracy nie opłaca też przedsiębiorca, który ma ukończone co najmniej 55 lat – w przypadku kobiety lub co najmniej 60 lat – w przypadku mężczyzny. Jej wysokość to 2,45% podstawy wymiaru.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Finansowane są z niego wynagrodzenia w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Wysokość składki to 0,10% podstawy wymiaru. Jest ona opłacana tylko za zatrudnionych pracowników lub zleceniobiorców. Gdy takowych nie mamy, to składka nas nie dotyczy.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Finansowane są z niego emerytury pomostowe. Wysokość składki to 1,50% podstawy wymiaru. Tą składką należy się zainteresować tylko wtedy gdy zatrudniasz kogoś na umowę o pracę. W przeciwnym przypadku Cię ona nie dotyczy. Na Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba płacić nawet gdy osoba, za którą składka jest opłacana nie będzie miała możliwości skorzystania z emerytury pomostowej.

W skrócie

Podsumowując, na starcie działalności masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Gdy skończy Ci się możliwość korzystania z preferencyjnych stawek ZUS, musisz zacząć opłacać również składkę na Fundusz Pracy. Opłacanie ubezpieczenia chorobowego jest zawsze dobrowolne. Trudne? Raczej nie 🙂

cdn.

W kolejnym wpisie na temat ZUS odpowiem na kilka nurtujących pytań. Będzie między innymi o tym, czy warto opłacać ubezpieczenie chorobowe. Zachęcam do dalszego obserwowania bloga poprzez: subskrypcję kanału RSS, zapisanie się do notyfikacji mailowych (formularz w prawym górnym rogu strony) lub śledzenie mnie na Twitterze. Dzięki temu na pewno niczego nie pominiesz 🙂

1 000 000 zł

Milion złotych. Tak, milion złotych. Milion złotych to cel, który sobie postawiłem jakiś czas temu. Chcę zarobić milion złotych na tym blogu. Do tej pory udało mi się zarobić 462,59 zł, więc jak widzisz jeszcze mi trochę brakuje. Jeszcze nie wiem do końca jak, ale to zrobię. Na pewno nigdy nie będę pobierał żadnych opłat za dostęp do treści, bo tymi chcę się po prostu dzielić. Pierwszym krokiem niech będzie rozpropagowanie bloga wśród jak największej liczby osób. I tu mam prośbę do Ciebie: jeśli uważasz, ten artykuł za wartościowy, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Przy lewej lub dolnej krawędzi ekranu znajdziesz przyciski, które Ci to ułatwią. Niezależnie od tego, czy prześlesz ten wpis dalej, czy nie, to ja i tak bardzo Ci dziękuję za doczytanie do tego miejsca! Do przeczytania niebawem.

Przypisy
  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz_Pracy
Picture Credits